De concurrentie op de arbeidsmarkt is in sommige sectoren zeer groot. Het is dus een noodzaak om als sollicitant goed voor de dag te komen. Een sollicitatiebrief is meestal een eerste kennismaking met de werkgever; je geeft hiermee jouw visitekaartje af. Je moet dus opvallen door een perfecte sollicitatiebrief. Ook als je per e-mail reageert is dat belangrijk, want vaak wordt jouw reactie uitgeprint en gewoon met de schriftelijke reacties meegenomen (klik hier voor meer informatie over de sollicitatie e-mail).

Een schriftelijke sollicitatie bestaat uit een sollicitatiebrief en een curriculum vitae (CV). Op deze pagina zullen we de sollicitatiebrief toelichten (zie menu voor het CV). De schriftelijke sollicitatie is een eerste selectiemiddel voor werkgevers. Niemand wordt op grond van een sollicitatiebrief aangenomen. Wel worden er velen op afgewezen. Besteed hier dus veel aandacht aan.

Twee soorten sollicitatiebrieven
Geen enkele sollicitatiebrief is hetzelfde. Immers, mensen en functies verschillen van elkaar. Maar er bestaat wel onderscheid tussen een open sollicitatie en een gerichte sollicitatie.

Open sollicitatie
Er is hier geen sprake van een vacature. Je solliciteert bij een organisatie waar jij graag zou willen werken en waarvan je hoopt dat er nu een vacature is of op korte termijn ontstaat. In de brief motiveer je wat jij voor de organisatie kan betekenen en informeer je naar de mogelijkheden die er zijn.

Gerichte sollicitatie
Een gerichte sollicitatie wordt geschreven naar aanleiding van een vacature. Je kan in deze brief heel precies ingaan op de eisen en wensen die er voor de vacature worden gevraagd.

Naast de bovengenoemde verschillen tussen de twee brieven zijn er ook overeenkomsten. Beide brieven hebben als doel de uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. De inhoud van de brief moet bij de werkgever interesse opwekken. Dit kan je bereiken door in de brief jouw kwaliteiten naar voren te brengen en jouw motivatie te benadrukken.

Richtlijnen bij het solliciteren
Er bestaan geen vaste regels voor het schrijven van een sollicitatiebrief; wel bestaan er algemene opvattingen over een goede aanpak en indeling ervan. Hieronder enkelen belangrijke richtlijnen en de indeling van een goede sollicitatiebrief. Let bij het schrijven van de brief daarom goed op de volgende zaken:

– Zorg dat de lezer geprikkeld blijft;
– Schrijf dus iets over relevante ervaringen en/of kennis;
– Geef de beste en meest relevante ervaring op;
– Vertel niet wat je wilt zeggen, maar maak daar een selectie uit, en vertel wat de lezer waarschijnlijk wil horen;
– Maar kom snel tot de kern van de zaak;
– Gebruik korte zinnen en eenvoudige woorden;
– Probeer kort en krachtig te omschrijven waarom de vacature je aanspreekt;
– En wat jouw sterke punten zijn voor de baan;
– Geef (indien mogelijk) 1 relevante ervaring aan;
– Denk niet dat een recruiter alles weet. Wat voor jou vanzelfsprekend is, is voor de personeelsfunctionaris misschien wel echt iets ‘nieuws’;
– Alleen je functie vermelden is niet voldoende, leg uit wat je doet en gedaan hebt;
– Sluit af met een persoonlijke handtekening.

De indeling van een sollicitatiebrief
Een goede brief moet een duidelijke indeling hebben:

1. De opening
Het vinden van een opening is vaak het moeilijkst. Verzin ook nog maar eens een pakkende en orginele openingszin. Een mogelijkheid is te verwijzingen naar de bron van de vacature (waar heb je deze gezien). Origineel is het zeker niet, maar wel duidelijk en informatief voor de werkgever (hoe hebben ze onze vacature gevonden). Tip: zorg dat de opening minimaal twee zinnen bevat. Een zin is namelijk geen alinea.

2. De kern
In de kern van de brief komen de relevante eraringen en motivatie aan bod. De door jou genoemde ervaringen, opleidingen en motivatie moeten natuurlijk gericht zijn op de eisen etc. die je kent via de advertentie en door andere voorbereidingen. Wees altijd positief. Som dus niet in op de zaken die niet matchen met de vacature maar vertel over andere goede ervaringen en karaktereigenschappen.

3. Het slot
Sluit af met een kort en bondige zin als: “graag licht ik mijn CV toe in een persoonlijk gesprek”. Maak de afsluiting niet te lang. Bespreek concrete zaken in de kern. Maak duidelijk dat je naar een reactie uitkijkt, en zet je handtekening met pen.

Stuur altijd het curriculum vitae met de sollicitatiebrief mee. Kopieen van getuigschriften en diploma’s worden gebruikelijk meegenomen naar het sollicitatiegesprek.

Een uiterlijk verzorgde brief
Is de inhoud van de brief goed maar de verzorging slecht? Dan gaat deze vaak “het ronde archief in” (vuilnisbak). Een verzorgde brief is noodzakelijk. Daarom een aantal basis regels / tips:

– Gebruik altijd de PC om de brief en het CV uit te printen;
– Geruik wit en ongelinieerd A4-papier;
– Zorg voor een duidelijke indeling (kop, kern afsluiting);
– Wees concreet en maak de brief dus niet te lang;
– Vermeld je adres, het adres van het bedrijf, de plaats, de datum en vermeld het betreffende onderwerp;
– Voorkom herhalingen, vlekken, kreukels of fouten in de brief;
– Gebruik maar één kant van het papier;
– Vermeld onderaan wat je als bijlage hebt toegevoegd (bijvoorbeeld het curriculum vitae);
– Staat je handtekening (met pen) onder de brief?;
– Voorkom spelfouten, grammaticale fouten en verkeerde woordkeuze;

Extra tips
– laat de brief ALTIJD aan een aantal andere mensen lezen!
– Als je een goede sollicitatiebrief hebt, gebruik dan gerust steeds dezelfde tekst maar pas deze altijd aan op de functie en het bedrijf.
– Heb je een kopie van de brief / CV voor het sollicitatiegesprek?
– Laat je brief, als je hem afhebt, nog even liggen tot de volgende ochtend en lees hem met een frisse blik nog een keer over voordat je hem de deur uitdoet. Tien tegen één dat je toch nog wat verandert.