De sollicitatiecode is een lijst met basisregels die arbeidsorganisaties in acht zouden moeten nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures, om zo te komen tot een zorgvuldig werving- en selectiebeleid. Over sollicitatiegesprekken zegt de code dat een recruiter alleen vragen mag stellen �over aspecten die voor de functie en/of voor de functievervulling relevant zijn, zoals vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring)’, en dus niet over persoonlijke en medische zaken.

Daarnaast staat o.a. in de code dat de sollicitant recht heeft op:

– Een eerlijke kans bij aanstelling;
– Informatie (over de procedure, de functie en de organisatie);
– Het verstrekken van slechts die informatie die nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie (privacy);
– Een doelmatige procedure. (Dit betreft de methoden en technieken die worden gebruikt bij de selectie.)
– Vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens;
– Het indienen van een klacht over het proces (en een reactie daarop!). Deze rechten worden verder uitgewerkt in een aantal regels. De volledige tekst van de sollicitatiecode is te lezen op de internetsite van de NVP. Klik hier voor de publicatie over de sollicitatiecode op NVP-plaza.nl.

Recruiters mogen dus ook niet alles vragen tijdens een interview (sollicitatiegesprek). Als ze dit toch vragen hoef je hier geen antwoord op te geven en kan je ook een klacht indienen (als je geen antwoord geeft, geeft dat ook een zekere indruk wat niet eerlijk is). De volgende vragen mogen niet gesteld worden:

Zwangerschap
Volgens het Burgerlijk Wetboek mag de recruiter aan vrouwen niet vragen of ze plannen hebben om kinderen te nemen. Voor een werkgever zou deze informatie handig kunnen zijn, omdat een zwangere vrouw recht heeft op een lang zwangerschapsverlof en dan dus geen arbeid kan verrichten. Ter bescherming van vrouwelijke kandidaten is deze vraag daarom eenvoudigweg verboden. Mocht een recruiter de vraag toch stellen dan heeft de vrouwelijke kandidaat zelfs het recht om te liegen, mocht zij bijvoorbeeld wel plannen hebben.

Huwelijke staat en seksuele geaardheid
Je hoeft tijdens een interview niet te antwoorden op de vraag met wie je samenwoont en of je getrouwd bent of niet. Daarnaast hoef je ook geen antwoord te geven op vragen met betrekking tot je seksuele geaardheid. Dit om de mogelijkheid tot discriminatie tot het minimale te beperken.

Gezondheid
Een recruiter mag ook geen vragen stellen over de gezondheidstoestand van de kandidaat. Bedrijven mogen in sommige gevallen kandidaten wel medisch laten keuren. Maar dit mag alleen als ze al besloten hebben deze kandidaat op grond van alle andere criteria aan te nemen, dus alleen de laatst overgebleven kandidaat. Ze moeten dan vaststellen waar de kandidaat medisch aan moet voldoen (en waarom) en hem ook aannemen als hij eraan voldoet.

Cultuur
Recruiters mogen wel om jouw mening over bepaalde zaken vragen. Dit om aan de hand van jouw normen (ethiek, cultuur, etc) vast te stellen of je bij het bedrijf past. Er zijn bedrijven die dit gebruiken om vast te stellen of iemand rookt of niet, en helaas voor rokers is dat wettelijk toegestaan.

Klik hier voor een artikel over lastige sollicitatievragen op intermediar.nl.